ریاضی یعنی همه چیز

ریاضی

شعر طنز رياضي

شعر طنز (پند ریاضی)

 

 

این شعر که بر شما خطاب است

 

 

 

با لفظ ریاضی وحساب است                          

از آنالیز و جبر و حسابان

 

الفاظ به هم رسیده در آن                              

گویی که ریاضیات چون قند

 

بگشوده زبان دهد به ما پند                           

خواهی که شوی زگفته خرسند

 

اینک تو بشنو نصیحتی چند                           

با گویش زیبا ی ریاضی

 

امید،کزان شوی تو راضی                            

کز من بشنو زروی عبرت

 

در نقطه ی بحرانی عمرت                            

بیشینه ی تابع جوانی

 

دریاب، چو هست زندگانی                             

تعیین علامت رفیقان

 

در مرحله ی نخست بگنجان                           

منفی نشود برای تو دوست

 

زشت است چنین کسی نه نیکوست                    

آن کس که دو چهره است ویک نیست

 

تابش مشو که یک به یک نیست                       

با خاطر جمع و فکر مثبت

 

با زور که نه ، به ضرب همت                        

می کوش که خشنودی دل ها

 

را جمع کنی وغصه منها                              

خواهی که نشوی که پیش همه خوار

 

از دامنه پای پیش مگذار                               

ماکزیمم سود و مصرف کم

 

با فکر درست است وعزم محکم                       

از جزء صحیح هر چه که گفتند

 

بردار،برای خویش یک پند                             

یا گنگ شو وسخن مگو یا

 

در حرف صحیح باش گویا                             

گر پیروزی است نیت تو

 

ارکان موفقیت تو                                        

اضلاع مثلثی است قائم

 

برنامه،هدف ،تلاش دائم                                 

خوش باد هر آن که صفحه ی دل

 

را کرده تهی ز عضو باطل                             

در صفحه ی زندگی، صفاتش

 

مثبت شده اند مختصاتش   


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:29  توسط سیاوش و امین  | 

شعر طنز رياضي

شعر طنز ریاضی

از جمع من تا ضرب تو                            راهي به جز تفريق نيست

دلخوش به مجذورم نكن                            اينجا مگر تقسيم نيست

به راديكال عشق بيا                                          تا بشكند توان من
 
چيزي نچرخد بهتر است                            سينوس من – آلفاي تو

واي دو اگر عاشق شود                       بي پرده ايكس دو ميشود

چيزي شبيه معجزه                                     با جذر ممكن ميشود

گر ايكس داري در سوال                          جايي براي ترس نيست

در انتهاي مسئله                                     ديگر مجال بحث نيست

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:28  توسط سیاوش و امین  | 

شعر طنز رياضي

نويسنده مطالب زير:   حسين فيني زاده بيدگلي  

عنوان متن شعر طنز رياضي سه‏شنبه 27 فروردين 1387  ساعت 3:24 عصر

رياضي درس خشک و درس سردي است                              رياضي بهر ما همچون نبردي است


نبردي    کاندر    آن   تيغت  مداد    است                             حريف و دشمنت مشق زياد است  


نبردي     کاندر   آن  خونت           نريزند                              ولي  صفرت  به  رنگ خون نويسند    


به    ميدان     نبردش    چون    نهي   پا                             نگاهت   را    بگرداني    به   هرجا  


به    هر    سو     بهر    قتلت   ايستاده                              چهل   فرمول   تابع هاي    ساده 


به    مشرق    خيل   خطهاي     عمودي                              به مغرب شصت و دو سور وجودي


براکت   اين    طرف     با       قدر  مطلق                             در آن سو  حد  و  انتگرال و مشتق


دو  صد  لعنت   بر   ا ين   اقوام   سينوس                             به  تانژانت و  کتانژانت و  کسينوس


که   فرمولهاي  آن  بي  حد  و  بي حصر                              بود  در  صورت  و  در  مخرج   کسر


خلاصه       مي کنکم     ديگر      کلامم                             قبولش    مي کني    يا   نه  ندانم


به   ميدان  پا   منه   کارت  خراب   است                            دراينجا نمره بيست چون سراب است


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:23  توسط سیاوش و امین  | 

شعر طنز رياضي

      تابع بی چون وچرا

                          سراینده آقای علی سعادتفر دبیر ریاضی آموزش و پرورش بیرجند

تابع عشق تورا دامنه اش پیدا نیست

یك به یك هست ولی بهر دلم پوشا نیست

می هراسم كه چو معكوس نمایم آنرا

آشكاراشود آن رابطه كه پیدا نیست

راستی گر به تو بسیار شوم من نزدیك

عشق پاكت به كجا میل نماید جا نیست

گر تو خواهی كه در آغوش تو من جا گیرم

 تابع ، فرد خودت زوج نما   پروانیست

منحنی دلت از راس شكسته است چه باك

كه مماس دل من هست ولی آنجا نیست

 رفع ابهام نمودم ز خم لبهایت

پس سخن ساده بگو وقت غم و حاشا نیست

هر چه من روی نمودار رخت گردیدم

 باز یك نقطه بحرانی آن پیدا نیست

من بیچاره اسیر خم گیسوی توام

این چنین تابع بی چون و چرا هر جا نیست

چون سعادت سر و كارش به توابع افتاد

 بیكران تر ز نگاهش به همه دنیا نیست.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 16:20  توسط سیاوش و امین  |